Logo

RSS Print

Nordisk Film Fonden

Vi dygtiggør talenter og fremmer den gode filmfortælling

  • Foto: Polfoto/Ditte Valente

    Foto: Polfoto/Ditte Valente

Nordisk Film Fonden er en del af Egmont Fonden og bidrager årligt til den danske filmbranches udvikling med DKK 3,5 mio. til DKK 5 mio. Dette sker igennem følgende indsatsområder:

  • Store og Lille Isbjørn
  • Isbjørnens Projektstøtteordning
  • Nordisk Film Fondens Hæderspriser
  • Isbjørnens Forfattercamp (signaturprojekt)


Store Isbjørn og Lille Isbjørn
Vi hjælper talenter ud i verden, så de kan dygtiggøre sig. Vi fordeler årligt ca. DKK 1 mio. til Store Isbjørn (DKK 25.000) og Lille Isbjørn (DKK 10.000), som er legatportioner der uddeles 2 gange årligt.

Isbjørnens Projektstøtteordning
Vi vil fremme innovationskraften, dygtiggøre talenter og styrke den gode filmfortælling. Derfor støtter vi projekter årligt med ca. DKK 1,8 mio., fordelt på bevillinger mellem DKK 50.000 og DKK 500.000.

Filmprojekter/produktioner støttes ikke. Konsortier foretrækkes (hvor flere aktører går sammen om et projekt) og gerne flerårige projekter.

Nordisk Film Fondens Hæderspriser

Nordisk Film Fonden uddeler årligt Nordisk Film Prisen, Erik Ballings Rejselegat og Ove Sprogøe Prisen. Fra 2015 uddeles Nordisk Film Prisen Norge til et norsk talent bag kameraet, som har ydet en ekstraordinær indsats for at løfte norsk film. Herudover støttes Nordisk Film Fondens Bedste Film til Børn og Bedste Børneskuespiller samt prisuddelingerne Bodil og Robert. Der afsættes årligt ca. DKK 700.000  til dette område.

Isbjørnens Forfatter Camp
Isbjørnens Forfattercamp skaber talenter i verdensklasse. Dette signaturprojekt er en helt ny måde at dyrke talentet på indenfor manuskriptskrivning. På Isbjørnens Forfattercamp arbejdes der med alt det, som ligger udenom det tekniske i manuskriptskrivningen. Vi sætter ambitionsniveauet højt. Signaturprojektet løber i perioden 2014 til 2016. og der er afsat DKK 3 mio. til dette område.