Logo

RSS Print

Fokus på trivsel, udvikling og vidensdeling

På skala fra 0-100 ligger medarbejdertilfredsheden her hos Nordisk Film på 78 og stoltheden over at være en del af Nordisk Film på 88.

Hos Nordisk Film ved vi, at trivsel og dermed performance i høj grad afhænger af ledelse. Alle ledere har viljen til at lede og de understøttes i deres opgaver af Nordisk Films HR-funktion. Vi lægger vægt på en åben og klar dialog mellem medarbejder og leder om forventninger, mål og rammer samt løbende feedback på alle områder.

Når dygtige medarbejdere trives på arbejdspladsen, har de i højere grad lyst til at bibeholde deres jobs. I Nordisk Film ønsker vi at fastholde vores dygtige medarbejdere. Vi bestræber os på at udvikle medarbejderne ud fra formlen 70-20-10:

  • 70%: nye opgaver, øget ansvar, deltagelse i projekter, evt. nyt job, gerne andet sted i Nordisk Film eller Egmont 
  • 20%: gennem eksponering via netværk, præsentationer, coaching, etc. 
  • 10% gennem uddannelse og kurser, e-learning og konferencer. 

Vidensdeling er ligeledes en vigtig del for Nordisk Film, både i udviklingen af den enkelte medarbejder og hele virksomheden. Vi har fokus på vidensdeling fordi alle medarbejdere er vigtige ambassadører for produkterne, og fordi vi ønsker at udnytte synergier på tværs af forretningsområderne. Hver måned mødes alle til informationsmøde, hvor ledelsen præsenterer månedens resultater, og varierende forretningsområder uddyber hvad der er sket inden for deres del af virksomheden i den forgangne periode.

Vores intranet er Facebooks nye portal til virksomheder, ”Workplace”, som vi deler med resten af Egmont. Her deler vi dokumenter, idéer o.a. informationer på kryds og tværs af hele Nordisk Film. Platformen gør det nemt at have korte samtaler med sine kollegaer og bidrager til, at hver enkelt hurtigere kan dele nyheder som resten af virksomheden, eller måske bare dele af den, vil finde interessante.