Logo

RSS Print

Ansøg Isbjørnens Projektstøtteordning

Nordisk Film Fonden støtter nytænkende projekter i filmbranchen.

  • Foto: Rokoko

    Foto: Rokoko

Isbjørnens Projektstøtteordning uddeles i størrelsesordenen DKK 50.000 og opefter.
Vi gør opmærksom på, at skemaet ikke gemmes automatisk mens du skriver og ikke kan redigeres efter du har afsendt det.
 
Ansøgningen til Isbjørnens Projektstøtteordning udfyldes elektronisk nedenfor.

Deadline for ansøgning:

2. april kl. 12.00. Ansøgere kan forvente svar fra Nordisk Film Fondens sekretariat efter den 24. maj.

15. august kl. 12.00. Ansøgere kan forvente svar fra Nordisk Film Fondens sekretariat efter den 5. november.

Der lægges ved behandlingen særligt vægt på:

At der i ansøgningen redegøres for

  • Hvordan projektet opfylder formålet for Isbjørnens Projektstøtteordning.

  • Hvilken fornyelse projektet bidrager med og hvordan det føres ud i livet.

  • Hvilke mål, delmål og effektmål projektet har samt hvordan dette måles og evalueres.

 
Der gives ikke støtte til drift af enhver art, ligesom støtte til enkeltpersoner ikke kan komme i betragtning. Samtidig gælder det, at der ikke gives støtte til kommercielle filmprojekter/produktionsstøtte.
 
Projekter, som løber over en årrække og som er funderet i et konsortium (flere samarbejdspartnere) foretrækkes.
 
Såfremt ansøgningen er mangelfuld eller ikke målbar vil den ikke blive behandlet.

Stamoplysninger

Projektet

Projektbeskrivelse
1. Baggrund
2. Målgruppe
3. Aktiviteter
4. Formidling
5. Evaluering
6. Forankring
7. Tidsplan
8. Risici
9. Økonomi
Følgende bilag vedlægges ansøgningen.
Bilag 1: Finansieringsplan for hele projektperioden, samt budget for hvert år skal vedlægges ansøgningen (om det er et flerårigt projekt).
Bilag 2: Projektbeskrivelse indeholdende dokumentation af hvilke behov projektet omfatter; hvordan projektet er organiseret, projektets interessenter, m.v..
Bilag 3: CV for projektansvarlig.
Ved indsendelse af denne ansøgning er jeg indforstået med:
Send