Logo

RSS Print

Nordisk Film Fonden

Vi dygtiggør talenter og fremmer den gode filmfortælling

  • Polfoto/Ditte Valente

    Polfoto/Ditte Valente

Nordisk Film Fonden er en del af Egmont Fonden og bidrager årligt til den danske filmbranches udvikling med DKK 5 mio. Dette sker igennem følgende indsatsområder:

  • Store og Lille Isbjørn

  • Isbjørnens Projektstøtteordning

  • ISBJØRNENS Hæderspriser


Store Isbjørn og Lille Isbjørn

Vi hjælper talenter ud i verden, så de kan dygtiggøre sig. Vi fordeler årligt ca. DKK 1 mio. til Store Isbjørn (DKK 25.000) og Lille Isbjørn (DKK 10.000), som er legatportioner der uddeles 2 gange årligt.

Isbjørnens Projektstøtteordning
Vi vil fremme innovationskraften, dygtiggøre talenter og styrke den gode filmfortælling. Derfor støtter vi projekter årligt med ca. DKK 3 mio. og uddeles i størrelsesorden DKK 50.000 og opefter. 

Filmprojekter/produktioner støttes ikke. Konsortier foretrækkes (hvor flere aktører går sammen om et projekt) og gerne flerårige projekter.

ISBJØRNENS Hæderspriser

Nordisk Film Fonden uddeler årligt Nordisk Film Prisen, Erik Ballings Rejselegat og Ove Sprogøe Prisen.

Fra 2017 er alle danske priser uddelt til hædersprisshowet ISBJØRNEN som afholdes i forbindelse med Nordisk Films fødselsdag i november. Fra 2015 uddeles Nordisk Film Prisen Norge til et norsk talent bag kameraet, som har ydet en ekstraordinær indsats for at løfte norsk film. Herudover støttes prisuddelingerne Bodil og Robert. Der afsættes årligt ca. DKK 1 mio til dette område.