Logo

RSS Print

Nordisk Film Fondens Råd

Nordisk Film Fondens Råd indstiller til Egmont Fondens bestyrelse jævnfør indsatsområderne.

Egmont Fondens bestyrelse træffer endelig beslutning om bevillingerne i forhold til Nordisk Film Fonden. 
 
Nordisk Film Fondens Råd består af:

  1. Administrerende direktør for Nordisk Film A/S (Allan Hansen)
  2. Direktøren for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration (Henriette Christiansen)
  3. En Nordisk Film medarbejder (Caroline Eybye)
  4. En udefrakommende brancheperson (Christina Rosendahl)

Rådet har en rådssekretær til sin rådighed, som servicerer Rådet i forhold til sagsbehandlingen. Nordisk Film Fondens rådssekretær er Charlotte Appelgren.

Al henvendelse til Rådet foregår skriftligt ved at sende en email til Nordisk Film Fonden, Inga Jespersen.