Logo

RSS Print

Store og Lille Isbjørn

  • Foto: Kyle Marquardt

    Foto: Kyle Marquardt

Uddeling
Nordisk Film Fondens legater til studieformål eksisterer i to størrelser Store Isbjørn på DKK 25.000 og Lille Isbjørn på DKK 10.000. Nordisk Film Fonden bruger årligt ca. DKK 1 mio. til uddeling af denne type legater. 

Formål
Nordisk Film Fonden ønsker at styrke talentmassen i filmbranchen. Det gør vi ved at hjælpe talenter ud i verden, hvor de kan samle ny viden og erfaringer og herigennem højne deres kunstneriske og tekniske talent til gavn for den enkelte og hele filmbranchen.

Ansøgere
Det er alene enkeltpersoner, som kan komme i betragtning. For at komme i betragtning skal man vise, at man har talent indenfor filmbranchen.

Ansøgninger i forhold til skuespilleruddannelse/scenekunst kan ikke komme i betragtning.

Ansøgning
Der kan søges 2 gange årligt.

Yderligere information findes under frister og ansøgninger.

Kriterier
Nordisk Film Fondens råd kan fra år til år fastlægge særlige kriterier, i forhold til områder som Nordisk Film Fonden ønsker fokus på.

Legaterne søges til uddannelse/kurser/studie/praktikophold i udlandet. Vi støtter bl.a. ikke uddannelse i Danmark, inspirationsrejser, udlandsrejse i forbindelse med en produktion som ikke er en integreret del af et kursus/studiested i udlandet.

Ansøgningen skal være NFF i hænde inden studiestart for at kunne komme i betragtning.

Udbetaling af Lille Isbjørn (DKK 10.000) sker først efter at evalueringsvideo og skema er modtaget.

Evaluering 
Tildelingen af et legat er betinget af, at legatmodtagerne efterfølgende bidrager med en evaluering af deres ophold. Det forventes, at legatmodtagerne i forbindelse med afslutningen af deres studieophold uploader en videofilm af maks. 90 sekunders varighed, hvor de med kunstnerisk frihed kommunikerer om de erfaringer eller det udbytte de måtte have haft af opholdet.

Videoen sendes til Inga.jespersen@nordiskfilm.com. Det anbefales at anvende www.wetransfer.com ved transport af store filer. Det er gratis for filer op til 2 GB. Navngiv din film med dit navn, og skriv også navnet i "message" feltet ved brug af WeTransfer.

Det er ligeledes et krav, at legatmodtageren foretager en kvantitativ evaluering i form af et ”multiple choice”-skema på 10 spørgsmål, som returneres efterfølgende.

Inspiration til evalueringsvideo
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe din evalueringsvideo an, kan du her finde inspiration fra to tidligere legatmodtagere:  

Du kan finde eksempler på tidligere uddelinger af Nordisk Film Fonden her.