Logo

RSS Print

Privacy

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Nordisk Film A/S
Mosedalvej 14,
2500 Valby
Danmark
Telefon: +45 36 18 82 00

Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til nedenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering  

Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til flere forskellige formål på vores website:

  • Vi fører statistik over antallet af brugere og hvilke sider de besøger. Vi indsamler oplysninger om geografi, browsertype mv. for løbende at kunne tilpasse vores indhold. Til formålet anvender vi tjenesten Google Analytics. Cookies fra Google Analytics kan særskilt fravælges på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Af tekniske grunde, registrerer vi hvorvidt brugeren er logget ind i vores webadministrationssystem.
  • For at muliggøre deling på sociale medier, bruger vi en tjeneste fra www.addthis.com. De pågældende sociale medier – p.t. Facebook, Twitter, Instagram og Google+ - kan vælge at sætte en eller flere cookies i brugerens browser. 

Privatlivsnotits

1. Introduktion

1.1   Nordisk Film A/S behandler persondata om dig på nordiskfilm.dk, og derfor får du nedenstående oplysninger ("privatlivsnotits"). 

2. Dataansvarlig

2.1   Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14-16, 2500 Valby, Denmark (Reg. No. 52 14 50 15), er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1   Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

  • at behandle og besvare din ansøgning til Nordisk Film Fondens legater eller projektstøtteordning

3.2   Vores grundlag for behandling er:

  • Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) om indgåelse af en kontrakt som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt eller oplyst over for os med henblik på at blive få tildelt et legat.

3.3   Vi opbevarer dine anmodninger og vores besvarelser, inklusiv eventuel understøttende dokumentation, i 3 år fra datoen for vores sidste og endelige kommunikation med dig.

4. Dine rettigheder

4.1   Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor.

4.2   Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.3   Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5. Overførsel af personoplysninger

5.1   Overførsel af personoplysninger til associerede selskaber, datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2   Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

5.3   Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

5.4   Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

5.5   Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

6. Kategorier af personoplysninger

6.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a) e-mail-adresse

(b) oplysninger som du selv har givet os, eksempelvis i forbindelse med ansøgninger til Nordisk Film Fondens legater eller projektstøtteordning

7. Kontaktoplysninger

7.1   Såfremt du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

Nordisk Film A/S
Mosedalvej 14-16
2500 Valby
Denmark
CVR nr.: 52 14 50 15
E-mail: privacy@nordiskfilm.com 

Vi beder dig anvende vores kontaktformular for at sikre hurtig og præcis besvarelse af din anmodning.