Logo

RSS Print

Baltisk filmrevolution med danske penge

Forårets eksamenstid på de baltiske landes første rigtige filmskole markerer lukketid for Nordisk Baltisk Film Fond.

Fonden, etableret 1992 af Egmont og Nordisk Film, lukker om få uger ned, når de tre baltiske lande for første gang nogensinde selv og i fællesskab kan udklække filmfolk, uddannet i regionen. Den baltiske filmskole i Tallinn er resultatet af donationer på ca. 9 mio. kr. fra fonden og af know-how fra rektorerne for filmskolerne i Norden. Den Danske Filmskoles rektor, Poul Nesgaard har således været medlem af filmskolens bestyrelse i hele opbygningsperioden. Den nye filmuddannelse er integreret i Tallinn Universitets samlede medieuddannelsestilbud, som omfatter ca. 300 studerende. Af disse studerer ca. 30 på den nye, internationale filmlinie, som er opbygget efter principper svarende til Den Danske Filmskoles.

Ideen til fonden opstod ved fusionsforhandlingerne mellem Egmont og Nordisk Film. I samme periode løsrev de baltiske lande sig fra det daværende Sovjetunionen. Virksomhederne besluttede at støtte de nye selvstændige staters udvikling på medieområdet ved at fremme et frit og professionelt filmmiljø. Fondens formand, tidligere Nordisk Film-direktør Søren E. Jakobsen, fremhæver, at det med den sidste donation er lykkedes at igangsætte en udvikling, som først og fremmest vil være en indsprøjtning for det baltiske filmmiljø, men som på længere sigt også vil være med til at øge dynamikken i det nordiske filmmiljø.

Samlet har Nordisk Baltisk Film Fond gennem 16 år uddelt knap 20 mio. kr. Udover den nye fælles baltiske filmskole har filmmiljøet i de baltiske lande fået støtte til distribution af film fra de nordiske lande, til konferencer, festivaler, individuelle uddannelsesforløb for unge baltiske filmskabere og større kollektive kursusforløb. I 2004 besluttede fonden at søge sig nedlagt og at samle alle midler i et projekt, nemlig etableringen af en international, fælles baltisk filmskole. Civilstyrelsen gav grønt lys og skolen åbnede allerede i 2006 med de første 30 elever. Fondens sidste midler medfinansierer bl.a. de afgangsfilm, som det første hold af elever skal præstere i sommeren 2008.

- Skolens betydning er allerede enorm. Vi mærker nærmest en revolution i interessen for filmmediet i vore lande, siger Ilze Gailite Holmberg, direktør for det lettiske filminstitut og bestyrelsesformand for filmskolen.