Logo

RSS Print

Nordisk Film og Storm i ny stærk alliance

Nordisk Film Post Production AS og Storm Studios AS har netop indgået aftale om at etablere et nyt, fælles selskab, som dækker alle aspekter inden for digitalt efterarbejde.

Med det nye selskab står de to partnere stærkt i den øgede konkurrence som følge af den digitale udvikling i det norske marked.

Nordisk Film driver virksomhed indenfor post-produktion i både Norge, Danmark og Sverige og har en ledende position indenfor området. Selskabet har lavet efterarbejde på store film som Millenium-trilogien, Arn og Kautokeino-opprøret.

Aktiviteterne har indtil nu omfattet både analogt og digitalt efterarbejde på spillefilm, reklamefilm og tv. Den digitale udvikling med indførelse af digital biografvisning har bevirket, at der er en ny markedssituation med ny teknologi og nye konkurrenceforhold.

Det er på denne baggrund, at Nordisk Film Post Production har søgt en egnet partner i Norge, som man kan møde fremtiden med på den mest optimale måde. I samme forbindelse nedlukker Nordisk Film sit norske laboratorium, som beskæftiger sig med analog efterbehandling.

Ulrik Rasch, adm. direktør for Nordisk Film Post Production udtaler: "Det er et naturligt og nødvendigt skridt, vi nu tager. Fremtiden er digital og vi har i Storm Studios fundet den mest kompetente partner at alliere os med for at møde denne fremtid. I fællesskab har vi de optimale muligheder for at levere hele værdikæden indenfor post-produktion i Norge og dermed fastholde den stærke position vi tidligere havde hver for sig".

Lars Hellebust, bestyrelsesformand, Storm Studios, supplerer: "Markedstendensen indenfor vores branche er i disse år konsolidering. Det gælder om at samle de absolut stærkeste kompetencer. Med vort nye, fælles selskab har vi alle muligheder for at få succes som post-produktionshus. Det er derfor med store og positive forventninger, at vi nu går ind i dette partnerskab med Nordisk Film."

Det nye selskab, som kommer til at hedde Nordisk Film Shortcut, får adresse på Grünerløkke, hvor Storm Studios bor i dag. Medarbejderne fra Nordisk Film Post Produktion flytter fra de nuværende faciliteter i Nydalen til Grünerløkke i forbindelse med, at det nye selskab er i drift. Dette forventes at ske omkring årsskiftet.

Nordisk Film får aktiemajoriteten i det nye selskab og den bestemmende andel i bestyrelsen.

Fakta
Storm Studios er et VFX, animations- og post-produktionshus med base i Oslo. Ydelserne omfatter alt fra konceptudvikling, VFX on-set supervision, animation og VFX produktion til alle former for post-produktion. Selskabet har 25 ansatte og havde i 2008 en omsætning på ca. 12 millioner.

Nordisk Film Post Production er en skandinavisk post-produktionsvirksomhed med i alt 150 ansatte, hvoraf 28 er ansat i Norge. Selskabet leverer alle former for post-produktionsydelser. I 2008 var omsætningen på tværs af Skandinavien på 178 millioner.