Logo

RSS Print

Nordisk Film starter ny digital virksomhed i Sverige

Nordisk Film og det norske post production-selskab, Storm Studios AS, har netop indgået aftale om at etablere et nyt, fælles selskab i Sverige, som dækker alle aspekter inden for digitalt efterarbejde på film- og tv-produktioner.

Den digitale udvikling med indførelse af digital biografvisning har bevirket, at der er en ny markedssituation med ny teknologi og nye konkurrenceforhold i filmindustrien.

Dette er udgangspunktet for at Nordisk Film og norske Storm Studios nu sammen etablerer et nyt selskab i Sverige under navnet Nordisk Film Shortcut AB. Selskabet fokuserer udelukkende på digital produktion, det analoge post produktionsarbejde vil fremover blive udført af Nordisk Film Shortcut i Danmark.

Med det nye selskab samler to erfarne partnere på det skandinaviske marked deres kompetencer og står dermed stærkt i den øgede konkurrence i det svenske marked.

Nordisk Film driver virksomhed indenfor post-produktion i både Norge, Danmark og Sverige og har en ledende position på området. I Norge har Nordisk Film og Storm Studios siden 2010 haft et stærkt samarbejde gennem det fælles selskab, Nordisk Film Shortcut AS.

Ulrik Rasch, adm. direktør for Nordisk Film Shortcut, udtaler: "Fremtiden er digital og vi har allerede et stærkt samarbejde med Storm Studios, som vi nu ønsker at udvide til også at omfatte det svenske marked. Ved at forene vores kompetencer har vi de optimale muligheder for at levere hele værdikæden indenfor post-produktion i Sverige."

Kristin Hellebust, daglig leder af Storm Studios, supplerer: "Markedstendensen indenfor vores branche er i disse år konsolidering. Det gælder om at samle de absolut stærkeste kompetencer. Med vort nye, fælles selskab har vi alle muligheder for at få succes som post-produktionshus. Det er derfor med store og positive forventninger, at vi nu går ind i dette partnerskab med Nordisk Film."

Det nye selskab, som kommer til at hedde Nordisk Film Shortcut AB, får adresse Eriksberggatan i Stockholm. Nordisk Film Shortcut AB forventes i fuld drift 19. september 2011 og får Hans Vermeij som daglig leder.

Nordisk Film får aktiemajoriteten i Nordisk Film Shortcut AB.

Det nye selskab kommer primært til at satse på spillefilm, tv-produktioner samt kort- og dokumentarfilm til det svenske marked. Selskabet kommer til at kunne håndtere den digitale pipeline – fra modtagelse og behandling af filer fra settet, via grading, vfx og online til mastering og distribution af digitale formater. Desuden kommer selskabet til at tilbyde Skandinaviens største og bedste faciliteter til colourgrading.

For yderligere informationer, venligst kontakt:

Ulrik Rasch, adm. direktør, Nordisk Film Shortcut, telefon +45 40455731
Kristin Hellebust, daglig leder, Storm Studios AS, telefon +47 92285656
Irene Brandt, kommunikationschef, Nordisk Film, telefon +45 40116716

Storm Studios er et VFX- og animationsstudio med lokaler sammen med Nordisk Film Shortcut i Oslo. Ydelserne omfatter alt fra konceptudvikling, VFX on-set supervision, animation og VFX produktion. Selskabet har 16 ansatte og havde i 2010 en omsætning på 15 millioner NOK.

NORDISK FILM er en del af Egmont, og er Nordens førende udvikler, producent og distributør af kreativt indhold inden for film, musik og spil. Nordisk Film har de nordiske rettigheder til distribution af Sony PlayStation og ejer biografer i Danmark og Norge. Derudover leverer Nordisk Film produktions- og postproduktionsfaciliteter til en lang række nordiske filmselskaber. Nordisk Film havde i 2010 en samlet omsætning på DKK 2,9 mia. Selskabet beskæftiger 1.100 medarbejdere i Norden.

Nordisk Film Shortcut er en skandinavisk post-produktionsvirksomhed med i alt 114 ansatte. Selskabet leverer alle former for post-produktionsydelser. I 2010 var omsætningen på tværs af Skandinavien på EUR 17,2 millioner.