Logo

RSS Print

Sidste frist for ansøgning til Nordisk Film Fonden

Den 8. april kl. 12:00 er det sidste chance for at ansøge om Nordisk Film Fondens studielegater  og Nordisk Film Fondens bevillinger under projektstøtteordningen.

  • Foto: Steen Brogaard

    Foto: Steen Brogaard

Nordisk Film Fonden har de seneste 15 år uddelt mere end 52 millioner kr. til gavn for den danske filmbranche. Med Nordisk Film Fonden har vi sat som mission, at vi aktivt vil bruge vores uafhængighed, fleksibilitet og vores mulighed for at have et langsigtet perspektiv til at udvikle og synliggøre filmtalenter i verdensklasse og derigennem fremme den gode filmfortælling.
 
1.   Store- og lille Isbjørn
Vi vil hjælpe talenter ud i verden, så de har mulighed for at dygtiggøre sig. Vi vil derfor 2 gange årligt uddele Store Isbjørn og Lille Isbjørn, som er legatportioner på henholdsvis kr. 25.000 og kr.10.000.

Der afsættes årligt DKK 1 mio. til dette område.


2.   Nordisk Film Fondens Projektstøtteordning
Vi vil dygtiggøre talenter indenfor filmbranchen og derigennem fremme den gode filmfortælling ved at skabe en talentmasse, som har kompetencer til at løse morgendagens udfordringer. Vi vil derfor 2 gange årligt uddele variable bevillinger på mellem kr. 50.000-500.000. Projekterne skal være enkeltstående, og det betyder bl.a. at vi ikke yder støtte til drift eller gentagne begivenheder.
 
Der afsættes årligt DKK 2,1 mio. til dette område.
 
3.   Hæderspriser
Nordisk Film Fonden uddeler selv årligt Nordisk Film Prisen og Erik Ballings Rejselegat. Herudover støttes Ove Sprogøe Prisen samt Nordisk Film Fondens Bedste Film til Børn og Bedste Børneskuespiller.
 
Der afsættes årligt DKK 400.000 til dette område.

Sidste frist for ansøgning til Lille og Store Isbjørn samt til projektstøtteordningen er d. 8. april kl. 12:00.